ثبت نام انتخابات شوراها

باسلام همشریان عزيز با توجه به اینکه ثبت نام برای انتخابات شوراهای اسلامی در ایام تعطیلات عید نوروز 

صورت می گیرد و اخذ و ارایه گواهی سوء پیشینه لازم و ضروری است خواهشمند است، تمامی دوستان توانمندی که مایل به ثبت نام در نهاد مقدس شوراهای اسلامی هستند در خصوص اخذ گواهی سوء پیشینه اقدام نمایند.