عکسهایی از سد روستا

سد روستا  امروز جمعه ۶ اسفندماه به روایت تصویر