مراسم تودیع ومعارفه فرمانده پایگاه

پنجشنبه شب گذشته مراسم تودیع و معارفه فرمانده قدیم وجدید پایگاه مقاومت شهید رجبی در محل ساختمان پایگاه برگزار گردید .در این مراسم که با حضور جناب سروان کمالی فرمانده حوزه امیرالمومنین دهستان کاخک برگزار گردید از زحمات جناب آقای

 

حسین رجبی فرمانده اسبق پایگاه تقدیر و آقای هادی غلامی بعنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت شهید رجبی روچی معرفی شد.

آرزوی موفقیت داریم برای این جوان روستا