تقدیرنامه

اهالی محترم روستای روچی 

ضمن ارزوی توفیق روز افزون برای شما مردم عزیز و زحمتکش روستای روچی بدینوسیله از همکاری وهمیاری شما عزیزان بزرگوار درخصوص باز گشایی و تعریض معابر کوچه معروف به کوچه سراب کمال تشکروقدردانی را به عمل اورده امیدوارم بتوانیم باهمکاری شما اهالی خونگرم روستای روچی روستایی رو به پیشرفت  و

 

آباد داشته باشیم 

سلامتی و کامیابی یکایک شما عزیزان را از خداوند متعال خواهانم .

بانهایت احترام _قاسمی

-دهیار روچی( ٩۴/١۰/٣۰)