روچی اولین میزبان مسئولین شهرستانی در بخش کاخک

خوشحالیم که روستای روچی بعنوان اولین روستا دربخش کاخک و دومین روستا در گناباد انتخاب شد تا میزبان فرماندارمحترم و سایر روسای ادارات شهرستان باشد 

دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه نودو چهار روز بیاد ماندنی برای روستای روچی خواهد بود روزی که میشه گفت 95درصد مسئولین شهرستانی آمده بودند تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند 

جلسه پرسش و پاسخ و فضای صمیمی مردم ومسئولان فرصت خوبی بود تا مردم و مسئولین روستا بتوانند به راحتی مشکلاتشان را برای عالی ترین مقام اجرایی شهرستان بازگو نمایند مشکلاتی که سالها بود از طرف مردم ومسئولین روستا پیگیری می شد و بعضا به نتیجه ای نمی رسید اما به نظر میرسید این بار با دفعات قبل پیگیری ها و قول ها فرق کرده و انشالله عملی خواهد شد

 مصوبات این جلسه  بزودی بعد از جمع بندی بر روی سایت قرارخواهد گرفت