دلسوزی یک همشهری به داد چنار روستا (کهن ترین چنار ایران رسید)

دکتر حسین مرادی رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان از نجات بزرگترین و کهنترین چنار ایران واقع در روستای روچی از توابع بخش کاخک خبر داد.عضو هیئت علمی گروه محیط زیست و رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه اصفهان در گفتگو باسایت خبری صبح گناباد گفت : چنار روچی درختی با قطر تنه ای حدود4 متر و محیط تنه ای بیش از 10 متر دارای بزرگترین تاج پوشش ممکن را در ایران و 

 

یا حتی جهان دارد. این درخت در روستای روچی در کوهپایه های جنوبی شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی واقع شده است.اگرچه سن واقعی این درخت مشخص نیست اما اگرچه سن واقعی این درخت مشخص نیست اما بدون شک سنی بیش از هزار سال دارد. حدود 30 سال پیش در همین روستا دهها چنار و دیگر انواع درختان کهن چند صد ساله وجود داشتند که با طرحهای کانال کشی جهاد سازندگی همه از میان رفتند بدون اینکه کسی کمتر دلسوزی به این پدیده های الهی داشته و یا کمترین توجه به محیط زیست داشته باشد. از خیل عظیم این درختان فقط و فقط یک درخت باقی ماند. دكتر مرادي در ادامه افزود : بنا بود این درخت نیز با اجرای طرح هادی روستای روچی  با همکاری بنیاد مسکن روستایی شهرستان گناباد برای همیشه نابود گردد. از آنجا که این درخت کهن در مرکز روستا قرار دارد عاملین این طرح تصمیم به گودبرداری و آسفالت محدوده بلافصل این درخت گرفته بودند (این گودبرداری هم اکنون در حال انجام است  و آبیاری درخت نیز با مشکل مواجه شده است.چون قبل از گودبرداری جوی آب قنات مستقیم از وسط تنه درخت عبور می کرد). این درحالی است که به دلیل تغییراتاقلیمی و خشکسالی های اخیر باغات اطراف درخت خشک شده و هیچگونه آبیاری نیز صورت نمی گیرد، با اینحال بنا بود که حداقل منافذ تنفسی ریشه های این درخت بسته شود.

لذا، با پیگیری سازمان محیط زیست و تلاش مجدانه و دلسوزانه و حضور به موقع رییس اداره محیط زیست شهرستان گناباد، و با همکاری بخشداری کاخک جلو این اقدام مخرب زیست محیطی گرفته شد.  

چند نکته در اینجا قابل توجه است اول اینکه جای بسی تعجب است برای طرحهای هادی روستاهای ایران بدون رعایت ملاحظات زیست  محیطی، فرهنگی و تاریخی اجرا می شود. این در حالی است که بخش عظیمی از میراث طبیعی و، تاریخی و فرهنگی ایران در روستاهای کشور است.

دوم اینکه در این طرح هیچگونه حریمی برای درختی با این قدمت در نظر گرفته نشده است. سوم اینکه، چرا نام این درخت در هیچ جایی ثبت نشده است.

ضمن سپاس بیکران از سازمانهاي پیگیر در این زمینه لازم است که حریم زیست محیطی این درخت هر چه سریعتر مشخص شده و وضعیت آبیاری آن روشن شود. همچنین، طرحریزی پیرامون آن با همکاری اداره محیط زیست و متخصصان محیط زیست تدوین شده و طرح هادی روستا با رعایت این ملاحظات صورت گیرد.

با اینحال، مهمترین اقدام در این زمینه ثبت این درخت کهن به عنوان اثر طبیعی-ملی از طبقات حفاظتی IUCN می باشد. در صورت ثبت این اثر حفاظت از آن بودجه خاص خود را خواهد داشت و از سویی دیگر حریم واقعی آن مشخص خواهد شد. بنابراین، از ارگانهای مرتبط تقاضای عاجل دارد تا نسبت به شروع امور مربوط به ثبت اقدام نمایند. این مطلب در انجمن 

17 تیر 1392
دکتر حسین مرادی
عضو هیئت علمی گروه محیط زیست و رییس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست
دانشگاه صنعتی اصفهان