بارش باران موجب خوشحالی کشاورزان شد

دیشب بارش بارن کشاورزان را غافلگیر کرد به جرات میتوانم بگم بارانی که دیشب بارید در نوع خودش دیدنی بود در نیم ساعت بارندگی دیشب حتی یک لحظه هم صدای رعد وبرق قطع نشد وهمین بارندگی شدید مارا بران داشت تا امروز صبح ساعت شش به اتفاق دو تن از اعضای باشگاه به سد برویم واز بارندگی دیشب برای شما عکس تهیه کنیم هرچند اب چندانی به سد نرسیده بود ولی مشخص بود که اب در رود روستا جاری شده بود وانشاالله امسال تابستان پر ابی خواهیم داشت برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید