صعود تعدادی از اعضای باشگاه به بلندترین کوه منطقه تیرماهی

کوهنوردی ورزشی مفرح است که همزمان باعث تقویت جسم و روح می گردد و انسان را در مقابل بسیاری از ناملایمات و سختی های زندگی مقاوم ساخته و تقویت اراده، اعتماد به نفس، مروت و مردانگی را برای انسان به ارمغان می آورد.روز 12فروردین تعدادی از اعضای باشگاه تصمیم به فتح دوباره تیرماهی بلندترین کوه منطقه گرفتند این اعضا که شامل اقایان حسن رجبی -رضا رجبی - علی رجبی اعضای باشگاه و محمدرضا رجبی و مصطفی حسین پور بود ساعت 10صبح به قصد فتح تیر ماهی حرکت کردند وساعت 1بعد از ظهر موفق به فتح بلندترین کوه منطقه شدند برای دیدن تصاویر  کلیک کنید