درختکاری

با اغاز روز درختکاری مسئولین  روستای مانیز اقدام به درختکاری کردن وپیاده روهارو درختکاری کردند درپایان چند تصویر از این اقدام مسئولین روستا یراتون اماده کردیم برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید