پرداخت برای امور خیریه در روستا

کلیپ کوتاه

آخرین نظرات شما

اب در اسیاب محمدرضا چریان پیدا کرد

اگه یادتون باشه چند وقت پیش مطلبی نوشتیم با این مضمون که به علت خشکسالی ونشت کانال انتقال اب شورا مجبور به لوله گذاری مسیر انتقال اب کشاورزی روستا شد واین لوله کشی از اسیاب محمدرضا شروع وتا نزدیکی روستا ادامه پیدا میکرد واین به این معنی بودکه ما یکی از نقاط تفریحی روستا یعنی  اسیاب محمد رضا رو از دست میدادیم ولی خدا را شکر در پی بارندگی های اخیر در روستا اب روستا انقدر زیاد شد که شورا را مجبور کرد اب را از همان مسیر قبلی به روستا برساند واین کار باعث شد تا دوباره بعد از چند ماه اب در اسیاب محمدرضا جریان پیدا کند در پایان چند تصویر زیبا از این نقطه تفریحی روستا براتون اماده کردم که امیدوترم بپسندید برای دیدن عکسها اینجا کلیک کنید

نوشتن دیدگاه