سال آینده مراسم قتلگاه در زمینهای زیر مخابرات برگزار میشود

همانطور که احتمالا دور و نزدیک در جریان هستید مدتی است بحث واگذاری ساختمان مدرسه پایین به مسئولین روستا برای استفاده کامل در مراسم روز عاشورا مطرح است اما بعد از اینکه تلاشها برای این کار بی نتیجه ماند هیئت امنا تصمیم گرفتند تا به فکر مکانی دیگر برای این مراسم باشند که بعد مشورت هایی که با مسئولین روستا صورت گرفت قرار شد...

زمینهای زیر مخابرات که اکنون بدلیل خشکسالی های پیاپی دیگر کشت نمیشوند در اختیار مسئولین قرار بگیرد و در آنجا یک زمین مختص این مراسم احداث و سایر امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی ،آب آشامیدنی و...در آنجا پیش بینی گردد .همانطور که در عکس مشاهده میکنید در اولین اقدام هفته گذشته مسئولین به کمک حاج آقای رضایی مالکان را شناسایی نمودند و توانستند همان روز رضایت آنان را برای این اقدام خیر بگیرند .امیدواریم با پیگیری های مسئولین و هیئت امنا و تلاشهای  مهدی آقای رنجبران سال آینده شاهد برگزاری این مراسم در این مکان باشیم.