طرحی بدون برنامه

با مهاجرت روز افزون روستائیان به شهرها و مخصوصاً شهرهای بزرگ ،  مشکلات عدیده ای دامن گیر این کلان شهرها شده است . آلودگی هوا یکی از مهمترین مشکلات جدید کلان شهرها گزارش شده  و این مشکل روز  به روز بیشتر و بیشتر می شود . تورم و گرانی بی حد و حصر و بی ثباتی اقتصادی در سالهای اخیر منجر به افزایش بی رویه مسکن گردیده بطوریکه بیش از 50 درصد سرانه خانوار در یک خانواده شهری به مسکن اختصاص می یابد .این مشکلات باعث شده است که اقشار کم درامد که عمدتاً مهاجران   روستایی  هستند  به حاشیه نشینی رانده  شوند  . نبود امکانات رفاهی،تفریحی  و آموزشی و نبود امنیت لازم از مهمترین مخاطراتی است که زندگی حاشیه نشین ها را تهدید می کند . امروزه ...

مدیریت این کلان شهرها با بحران مواجه شد ه و دولتمران را برآن داشته است که برای رفع این مشکل چاره ای بیندیشند و بنظر می رسد آنها  چاره را  در"طرح هادی " و توجه به مسکن روستاییان جستجو می کنند .حال جای این سوال  است که ایا این طرح ها توانایی اهداف پيش بینی شده را دارند ؟آمار و ارقام ها نشان می دهد که این طرح در جاهایی از کشور مخصوصاً در مناطق غرب ایران تاحدودی موفقیت امیز بوده و احتمال می رود این طرح ها نیز برای مناطق شرقی و بویژه برای روچینیان نیز موفقیت آمیز باشد !!!یقیناً وجود کشاورزی و دامپروری در منطقه و دسترسی آسان ساکنان به مواد غذایی و مسکن ارزان تر و همچنين هوای سالم از جمله مزیت های زندگی در روستا خواهد بود .همان طور که می دانید جمعیت سنی روستا تقریباً پیر است و حوصله و تحمل انها نسبت به جوانان پایین تر است و طبیعتاً طولانی تر شدن طرح هادی نه تنها به نفع روستائیان نخواهد بود  بلکه باعث یأس و سرخوردگی و سرانجام شیوع بیماری های روانی در آنها  خواهد گردید . لازم است مسئولین پيگیری ، این طرح را در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام رسانیده و چهره بحران زده و نامناسب روستا را ترمیم نمایند .امید است با سرعت بخشیدن به ادامه طرح ، ساکنان عزیز روستا را دلگرم وآنها را  از ادامه این طرح پشيمان ننمایند شاید که این طرح ثمر بخش باشد .