پروژه افزایش فضای مسجد به مرز 95 درصد اتمام کار رسید

بحول و قوه الهی بعد از حدود یکسال و نیم تلاش مردم مهربان ،جوانان فداکار و مسئولین دلسوز روستا پروژه افزایش فضای مسجد جامع به روزهای پایانی خود رسید و تقریبا 95 درصد کار به اتمام رسید .امسال مراسم عزاداری آقا ابا عبالله الحسین (ع) در فضای جدید برگزار خواهد شد امیدواریم شما همشهریان عزیز با حضور خود رونق خاصی به این محفل ببخشید.در اینجا لازم است از زحمات بیدریغ جوانان خوب و دلسوز روستایمان آقایان حسن رجبی ،جواد قاسمی ،رضا محمد پور ،هادی غلامی،حسن رزم آرا  و مهدی میرگنابادی که در هفته ای که گذشت تمام تلاش وهمت خود را به کار بستند تا مسجد برای محرم آماده شود تشکر نماییم.در ادامه عکسهایی آماده کردیم ...مطلب در انجمن