ثبت نام برای بیمه روستاییان در شهر کاخک


بيمه اجتماعي روستاييان، نوعي بيمه دولتي است كه از اعضای خانواده ها در هنگام بروز اتفاقات گوناگون مانند بيماري ، حوادث ، پيري ، فوت و بيكاري كه منجر به قطع يا كاهش معيشت آنها مي شود حمايت مي نمايد.
اما متأسفانه، پراكندگي روستاها و فاصله زياد با مراكز شهرستان ها ، عدم استقرار نیروهای بهداشت ، نامشخص بودن درآمد روستاييان و ... از عواملي هستند كه تاکنون در عدم ايجاد بيمه هاي اجتماعي روستاييان مؤثر بوده اند .
خوشبختانه در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي جمهوري اسلامي ایران و ايجاد عدالت اجتماعي و ...


 

نیز حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي ، اقتصادي و طبيعي ، نظام جامع تأمين اجتماعي در سال 1383  به تصویب هیأت دولت رسید و عملاً صندوق فعاليت خود را از سال 1384 آغاز نمود.همشهریان عزیز رو ستاییان بویژه جوانان با عضویت درصندوق میتوانند از مزایای پیری و باز نشستگی استفاده کنند نشانی کاخک میدان امام کارگزاری عابد کاخک