کمکی دیگر برای ساخت مسجد

در ادامه کمکهای نقدی که به ساخت مسجد جامع روستا شده بود دو تن از بازدید کنندگان سایت نیز زحمت کشیدند و از قسمت پرداخت آنلاین برای ساخت مسجد که در سمت راست سایت قرار داده شده در تاریخهای 18/06/91 و31/06/91 هر کدام مبلغ 50000تومان به ساخت مسجد کمک نمودند که در اینجا لازم است از آنها تشکر کنیم و از خداوند منان خواستار جزای خیر برای ایشان باشیم .هرچند نامشان مشخص نمیشود ولی چنانچه مایل باشند میتوانند به ما اعلام کنند تا نامشان در سایت قرارداده شود.