شماره حساب متمرکز جهت کمک به مسجد اعلام شد

با توجه به اینکه قبلا شماره حساب مسجد در پست بانک بود و امکان واریز بصورت آسان میسر نبود هیئت امنای مسجد تصمیم به بازکردن حساب در بانک ملت گرفتند و اکنون شما همشهریان عزیز میتوانید از تمامی بانک های ملت ،عابربانک ها و همراه بانک و درصورت داشتن رمز اینترنتی از طریق سایت بانک ملت به این حساب4184569383 وجه واریز نمائید.